Kraków

18-22 czerwca 2018

Kino Paradox
Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana
ul. Krupnicza 38

Program

Rezerwacje